Karczma Biesiada

Reservation icon Rezerwacje online
Subpage logo

Podtrzymujemy tradycje i smaki staropolskie

Regulamin karty podarunkowej

Header image

Bon Upominkowy Karczmy Biesiada

Regulamin zakupu i wykorzystania bonu

I. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  • Bon upominkowy - bon upominkowy w formie papierowej sprzedawany w Karczmie Biesiada. Bon zawiera kwotę do wykorzystania, pieczęć firmową oraz datę ważności. Upowaznia od do jednokrotnego dokonania zakupów lub złożenia zamówienia w Karczmie Biesiada. Zamówienie może zostać złożone w restauracji, na wynos lub z dowozem przez kierowcę.
  • Wydawca - firma Burger Bar Karczma Biesiada Mariusz Banaczyk z siedzibą w Stalowej Woli 37-450, ul. Ofiar Katynia 2. NIP 865 000 14 51
  • Użytkownik - każdorazowy posiadacz bonu
  • Transakcja - operacja dokonana przy użyciu bonu upominkowego, polegająca na wymianie kwoty dostępnej na bonie na towary oferowane przez Wydawcę.

II. Nabycie bonu upominkowego

 1. Bon upominkowy może zostać nabyty w siedzibie Wydawcy - Karczmie Biesiada.
 2. Użytkownik ma możliwość zakupu bonu upominkowego na kwotę nie mniejszą niż 50 zł. Bony o wartości 50, 100 i 200 zł dostępne są w ciągłej sprzedaży. Bony o wartościach innych niż podane powinny zostać wcześniej uzgodnione z obsługą restauracji.
 3. Bon upominkowy wydawany jest w formie papierowej, zawierającym informacje o wydawcy, kwotę do wykorzystania, pieczęć firmową oraz datę ważności. 
 4. Zapłata za bon upominkowy może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę bądź poprzez płatności elektroniczne obsługiwane przez operatora tpay.com
 5. bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 6. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 7. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, bon upominkowy zakupiony w siedzibie Wydawcy nie podlega zwrotom.
 8. Wydawca nie wydaje duplikatów bonu upominkowego.

III. Wykorzystanie bonu upominkowego

 1. Bon upominkowy daje możliwość jednorazowego zakupu towarów sprzedawanych przez Wydawcę (Karczmę Biesiada).
 2. Transakcja zrealizowana bonem upominkowym musi zostać rozliczona w ramach jednego rachunku lub faktury. Nie ma możliwości wielokrotnego wykorzystania bonu upominkowego lub pomniejszania jego wartości o wykorzystaną kwotę.
 3. Termin ważności bonu upominkowego wynosi 12 miesięcy od daty wydania.
 4. Wydawca uwzględni, przy realizacji bonu upominkowego rabaty, które przysługują Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej bon upominkowy nie sumują się.
 5. Przy realizacji bonu upominkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Transakcji jest niższa niż aktualna wartość bonu upominkowego.
 6. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na bonie upominkowym Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą/kredytową.
 7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności bonem upominkowym w przypadku upływu terminu ważności, czy też braku możliwości odczytania informacji zawartych na bonie upominkowym (np w przypadku uszkodzenia bonu).
 8. Bon upominkowy jest kartą na okaziciela i może być przekazany drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
 9. Bon upominkowy po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywny i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.

IV. Postanowienie końcowe

 1. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Wydawcy - www.karczmabiesiada.eu
 2. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.